CONTACT

Algemene informatie

Bestuur K&C (algemeen e-mailadres):
info@kc-holten.nl

Kosten

Als donateur betaalt u een basisbedrag van 15 euro per persoon per jaar. Entree lezingen met gratis pauzedrankje koffie, thee, fris of wijn: donateurs 7 euro, niet-donateurs 10 euro (tenzij anders vermeld).

Tickets kunt u aanschaffen via de site van het Kulturhus Holten www.kulturhusholten.nl of kopen bij het Infopunt in de hal van het Kulturhus direct voorafgaand aan een lezing.

Hebt u de Stichting Kunst & Cultuur gemachtigd uw donatie automatisch te innen? Dan vindt dat plaats in september. Zo niet, dan het bedrag graag uiterlijk eind september overmaken op rek.nr. NL70 RABO 0328 5676 71.

Aanmelden

Ik wil mij graag aanmelden als donateur van K&C Holten:

Naam:
 
Adres:
 
Telefoon:
 
E-mail:
 
 

 


 

terug naar boven